Bát đĩa nhập khẩu

Chuyên cung cấp bát đĩa nhập khẩu cho nhà hàng ở Hà Nội và toàn quốc.

Địa chỉ: Số 5, Láng Hạ, Hà Nội
Điện thoại: 0964 822 388
Email: batdianhapkhau@gmail.com