Bát đĩa nhập khẩu

Chuyên cung cấp bát đĩa nhập khẩu cho nhà hàng ở Hà Nội và toàn quốc.

Địa chỉ: Số 477 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại: 0966 444 386
Email: batdianhapkhau@gmail.com